HARKINNANVARAINEN TUKI

Erillisestä vapaamuotoisesta hakemuksesta valmennusmaksua voidaan kohtuullistaa taloudellisin perustein.

  • Hakemukseen tulee liittää sosiaalitoimiston lausunto sosiaalisista olosuhteista.
  • Hakemukset toimitetaan seuran puheenjohtajalle puheenjohtaja@simmiswanda.fi
  • Hakemukset käsitellään luottamuksellisina seuran taloustoimikunnassa ja hyväksytetään anonyyminä seuran hallituksessa
  • Tuki on harkinnanvarainen ja se voi olla enintään 50-100% kausimaksusta
  • Sisaralennus ei estä harkinnanvaraisen tuen hakemista