MISSIO
seuratoiminnan tavoitteet

Haluamme mahdollistaa uimataidon kaikille ja sitä kautta elinikäisen harrastuksen uinnin parissa riippumatta siitä onko tavoitteena kilpauinti tai pelkkä uinnin harrastaminen.

Uimataito luontaisena osana lapsen ja nuoren kehittymistä

Kasvatukselliset tavoitteet

Tavoitteenamme on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen ympäristö uintiharrastukseen. Arvopohjamme mukaisesti, omien resurssiemme puitteissa, sitoudumme kestävään kehitykseen. Kasvatuksellisesti kestävä kehitys huomioidaan ympäristöllisen ja sosiaalisen kestävän kehityksen näkökulmista – konkreettisesti tämä tarkoittaa mm. opastamista ympäristökuormitusta pienentävien valintojen tekemiseen ja pelisääntöjen ja ohjeistusten kautta koko seuran kattavaan tasa-arvoisen ja kannustavan seurahengen luomista. SiWa-seuralainen on reilu kaveri, joka kannustaa, ottaa toiset huomioon ja arvostaa hyviä käytöstapoja.

Urheilulliset tavoitteet

Tavoitteenamme on tarjota jokaiselle lapselle ja aikuiselle onnistumisia uintiurheilun parissa. Lähtökohtana on visiomme mukainen matalan kynnyksen osallistuminen – kukin omien lähtökohtiensa ja tavoitteidensa mukaan. Ensisijaisena tavoitteenamme on luoda elinikäinen urheilullinen elämäntapa, kannustaa liikuntaan ja vahvistaa hyvinvointia sekä terveyttä läpi elämän. Kilpauinnissa kannustamme terveeseen kilpailemiseen ja reiluun kilpailuhenkeen.

Seuran kilpailullisena tavoitteena on kotimaan arvokilpailuissa useampi uimari sekä viestijoukkue. Edelleen tavoitteena finaali-/piste- ja mitalisijat sekä useampi uimari Uimaliiton edustusjoukkueisiin ikäluokittain.

Yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet

SiWa on seura – iloinen yhteisö, johon on mukava kuulua. SiWa-seuralainen on aktiivinen toimija, joka osallistuu omien voimavarojensa mukaan sekä seuran toiminnan ylläpitämiseen että yhteiskunnallisesti oman toimintaympäristönsä hyvinvoinnin lisäämiseen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa lasten ja aikuisten uimaopetuksessa. Toteutamme omalta osaltamme monikulttuurisuutta ja tasa-arvon lisääntymistä toimintaympäristössämme järjestämällä aktiivisesti toimintaa Vantaan kaupungin Sporttia Kaikille –hankkeen mallin mukaisesti sekä seuran sisällä mm. kouluttamalla ohjaajiamme ja valmentajiamme monikulttuuriseen toimintaan. Simmis Wanda on Uimaliiton, SFI:n, ESLUn sekä Vantaan liikuntayhdistyksen jäsen ja noudattaa toiminnassaan näiden järjestöjen linjauksia.

Taloudelliset tavoitteet

Simmis Wandan taloutta hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti. Kustannusrakennetta tarkastellaan kriittisesti talousarviota suunnitellessa ja kustannukset suhteutetaan mahdollisimman hyvin tulorakenteeseen. Seuran kurssitoiminnan tuotot, valmennus- ja jäsenmaksut sekä avustukset kanavoidaan järkevän seuratoiminnan ylläpitämiseen ja ensisijaisesti harrastajien ja jäsenten kustannusten kohtuullistamiseen.