Seuran viestintä

Seuran viestinnän linjauksista vastaa seuran viestintätiimi, joka koostuu puheenjohtajasta, toiminnanjohtajasta ja some-vastaavasta. Tiimiä voidaan tarpeen mukaan täydentää hallituksen jäsenillä ja/tai muilla vapaaehtoisilla viestinnän osaajilla. 

Viestintätiimi laatii/päivittää seuran viestintäsuunnitelmaa, some-kalenteria sekä kriisiviestinnän ohjeistuksia.


Sisäinen viestintä

Seuran sisäinen viestintä jakautuu tällä hetkellä kolmeen viestintäkanavaan – kotisivut www.simmiswanda.fi, Simmis Wandan facebook-sivut sekä myClub-jäsenpalvelu.

myClub-jäsenpalvelu (ja siihen yhdistettynä sähköposti) on jäsenistölle ja henkilöstölle pääasiallinen tiedotuskanava ajankohtaisista asioista. 

Kotisivuilla uutisoidaan seuran tapahtumista ja kotisivuille dokumentoidaan seuran toimintamallit, pelisäännöt sekä historia. Kotisivuilta löytyy myös henkilökuntaa varten suljetut HR-sivut, joille on kerätty pysyväisluonteisia ohjeistuksia ja linjauksia henkilökuntaa varten. Myös hallitustyöskentelyä varten löytyy kotisivuilta suljetut Hallitus-sivut.

Facebook-sivut toimivat nopean, yleisemmän viestinnän keinona. Facebook-sivuille nostetaan onnistumisia ja mainostetaan tulevia tapahtumia. 

Valmennusryhmien sisäinen viestintä kulkee pääsääntöisesti sähköpostin ja/tai myClubin ja/tai erilaisten pikaviestimien välityksellä. Kunkin ryhmän oma viestintätapa ja viestinnän käytännöt sovitaan ryhmän kesken pelisääntökeskustelun yhteydessä.


Ulkoinen viestintä ja markkinointi

Seuran ensisijaisena markkinointikanavana toimii seuran kotisivut, joissa esitellään seuran koko toiminta. Kotisivujen kautta hoidetaan myös kursseille ilmoittautumiset sekä jäseneksi hakeutuminen. 

Facebook-sivu ja Instagram toimivat myös ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin kanavana. Seurassa on Some-vastaava, jonka vastuualueella on huolehtia riittävästä ja laadukkaasta näkyvyydestä sosiaalisen median eri kanavissa seuran viestintäsuunnitelman ja some-kalenterin mukaisesti. 

Seuran toimintaa markkinoidaan myös uimahalleissa jaettavin esittein sekä uimahallien ilmoitustaulujen kautta. 

Seuran tunnettuuden ja näkyvyyden osalta panostamme yhtenäiseen ulkoasuun niin valmentajien ja ohjaajien työvaatetuksessa kuin seuran jäsenten edustusasuissakin. 


Kriisiviestintä

Ensisijainen yhteyshenkilö kriisitilanteissa on aina seuran toiminnanjohtaja ja/tai puheenjohtaja.

Kriisiviestinnän kanavina käytetään kaikkia käytössä olevia viestintäkanavia viestin kohderyhmä ja kriisin luonne huomioiden.