Seuran hallinto

Simmis Wanda ry on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Uimaliittoon, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheiluun sekä Vantaan Liikuntayhdistykseen. Seuran toimintaa ohjaavat yhdistyslaki seuran säännöt sekä kattojärjestöjen säännöt.

Ylintä päätösvaltaa seurassa edustaa jäsenistö kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä varsinaisissa kokouksissa. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Syyskokous valitsee seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan vuosittain sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus vastaa palkattujen toimihenkilöiden sopimuksista ja eduista. 

Syyskokous hyväksyy seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa esittää.

Kevätkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallituksen pääasiallinen tehtävä on linjata seuran toiminnan edellytykset sekä päättää toiminnan suuntaviivoista. Hallituksen puheenjohtaja on suora esimies toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle.

Toiminnanjohtaja vastaa seuran hallinnosta, taloudesta ja kehityksestä sekä seuran yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. 

Päävalmentaja vastaa seuran valmennuksen linjauksista ja valmennuksen toimintaedellytyksistä.

Kurssivastavaa ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠vastaa seuran kurssipolusta.

Hallituksen ja palkattujen työntekijöiden lisäksi seurassa toimii runsas joukko vapaaehtoisia erinäköisillä ja kokoisilla vastuualueilla.

Taloudenhoito

Seuran taloudenhoito on suunnitelmallista ja vastuullista. Toiminnanjohtaja laatii yhdessä taloustoimikunnan kanssa talousarvion hallituksen hyväksyttäväksi vuosittain. Talousarvio esitellään ja hyväksytään syyskokouksessa.  Seuran tulot muodostuvat pääsääntöisesti jäsenmaksuista, valmennusmaksuista ja kurssituotoista. Oman lisänsä tuloihin tuovat erilaiset avustukset sekä omien kilpailuiden starttimaksut. Seuran tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Tulot käytetään seuran toiminnan ylläpitämiseen (ratamaksut, palkkakustannukset, toimisto) sekä uimareiden tukemiseen.

Seuran talousarvion puitteissa taloudesta vastaa hallitus ja taloustoimikunta. Päivittäisen taloudenhallinnan avuksi seurassa on laadittu Talousohjesääntö, johon on kerätty yleiset linjaukset seuran taloushallinnon, työsuhteiden, matkustuksen, uimareiden kustannusten ja tukien osalta.

Toiminnan arviointi ja jatkuva kehitys

Simmis Wandassa pyritään olemaan ajan hermolla ja reagoimaan tarvittaessa nopeastikin muuttuvaan toimintaympäristöön. Tiedostamme seuratoiminnan haasteet ja ympäröivän yhteiskunnan muutoksen. Seuraamme tiiviisti ympäristömme muutoksia talouden sekä kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta. Arvioimme omaa osaamistamme ja toimintaamme säännöllisillä palautekyselyillä, joiden vastaukset huomioimme toimintasuunnitelmissa.

Palautteita saadaan jäsenistöltä säännöllisesti toteutettavien palautekyselyiden sekä  henkilöstöltä ja seura-aktiiveilta Oman seuran analyysin avulla. Kurssipalautetta kysytään kursseille osallistuneilta säännöllisesti. Palautteiden perusteella määritellään tarvittavia toimenpiteitä toimintasuunnitelmiin ja esim. henkilöstön koulutustarvetta.