Seuran hallinto

Simmis Wanda ry on rekisteröity yhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Uimaliittoon, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheiluun sekä Vantaan Liikuntayhdistykseen. Seuran toimintaa ohjaavat yhdistyslaki seuran säännöt sekä kattojärjestöjen säännöt.

Ylintä päätösvaltaa seurassa edustaa jäsenistö kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä varsinaisissa kokouksissa. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Syyskokous valitsee seuran jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan vuosittain sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitus vastaa palkattujen toimihenkilöiden sopimuksista ja eduista. 

Syyskokous hyväksyy seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hallitus yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa esittää.

Kevätkokous hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä.

Hallituksen pääasiallinen tehtävä on linjata seuran toiminnan edellytykset sekä päättää toiminnan suuntaviivoista. Hallituksen puheenjohtaja on suora esimies toiminnanjohtajalle ja valmennuspäällikölle.

Toiminnanjohtaja vastaa seuran hallinnosta, taloudesta ja kehityksestä sekä yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. 

Päävalmentaja vastaa seuran valmennuksen linjauksista ja valmennuksen toimintaedellytyksistä.

Kurssi- ja harrastevastaava vastaa seuran oman kurssitoiminnan kehityksestä sekä Intro-, harraste- ja mastersryhmien valmennuksesta.

Hallituksen ja palkattujen työntekijöiden lisäksi seurassa toimii runsas joukko vapaaehtoisia erinäköisillä ja kokoisilla vastuualueilla.

Seura työnantajana

Seurassa työskentelee neljä kokoaikaista ja kausivaihtelun huomioiden noin 50 osa-aikaista työntekijää hallinnon, valmennuksen ja kurssiohjauksen tehtävissä. 

Seura tuottaa kaikki jäsenistölle suunnatut palvelut osaavan ja ammattimaisen henkilöstön voimin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään erilaisin koulutuksin, joita tarjoavat mm. Suomen Uimaliitto, Suomen Hengenpelastus ja Uimaopetus SUH ry, ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU ry.

Moni seuran valmentaja ja ohjaaja on itse seuran entinen tai nykyinen uimari. Monelle nuorelle uimarille olemme ensimmäinen työnantaja.