Seura työnantajana

Seurassa työskentelee kaksi kokoaikaista ja kausivaihtelun huomioiden noin 40 osa-aikaista työntekijää hallinnon, valmennuksen ja kurssiohjauksen tehtävissä. 

Seura tuottaa kaikki jäsenistölle suunnatut palvelut osaavan ja ammattimaisen henkilöstön voimin. Henkilöstön osaamista ylläpidetään ja kehitetään erilaisin koulutuksin, joita tarjoavat mm. Suomen Uimaliitto, Suomen Hengenpelastus ja Uimaopetus SUH ry, ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ESLU ry.

Moni seuran valmentaja ja ohjaaja on itse seuran entinen tai nykyinen uimari. Monelle nuorelle uimarille olemme ensimmäinen työnantaja.

Koulutussuunnitelma

Simmis Wandan kantavana voimana ovat osaavat, ammattitaitoiset ohjaajat ja valmentajat sekä aktiiviset vapaaehtoistoimijat. Seura tarjoaa koulutusmahdollisuuksia niin palkatulle henkilöstölleen kuin vapaaehtoisillekin.

Valmentajien koulutusohjelma noudattelee Uimaliiton koulutustarjontaa. Jokaisella valmennusryhmällä on koulutettu vastuuvalmentaja. Apuvalmentajina voi toimita ilman koulutusta. Apuvalmentajille tarjotaan kokemuksen karttuessa mahdollisuutta osallistua Uimaliiton valmentajakoulutuksiin

Kurssiohjaajien koulutusohjelmaan kuuluu sekä SUH:in uimaopettajakoulutusta että Uimaliiton Vesiralli- ja Tekniikkaralliohjaajakoulutuksia. Jokaisella kurssilla on koulutettu vastuuohjaaja. Apuohjaajana voi toimia ilman koulutusta. Apuohjaajille tarjotaan kokemuksen karttuessa mahdollisuutta osallistua koulutuksiin oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Uimareiden vanhemmille ja muille seura-aktiiveille tarjotaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan myös Uimaliiton toimitsijakoulutuksia.

ESLUn liikunnan ja seuratoiminnan koulutuksia hyödynnetään valmentajille, ohjaajille, hallitusjäsenille ja muille vapaaehtoistoimijoille

Valmentajien, kurssiohjaajien koulutustasot löytyvät seuran henkilöstörekisteristä ja kilpailutoimitsijoiden tietoja ylläpidetään myClub-jäsenpalvelussa.