SiWa täyttää edelleen Tähtiseura-kriteerit

18.2.2021

Simmis Wandan seuratoiminnan laatua arvioitiin helmikuussa 2021 etänä järjestetyissä tilaisuuksissa.

Tähtiseura on urheiluseurojen laatuohjelma. Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle, jonka toiminta täyttää määritellyt laatutekijät seuran valitsemalla osa-alueella. Tähtiseuratoiminta on jatkoa aiemmalle Nuoren Suomen Sinettiseuralle. Seuran laatuohjelman auditoinnista vastasivat Suomen Uimaliitto ja Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu.

SiWa auditoitiin ensimmäisen kerran syksyllä 2015, jolloin seuralle myönnettiin Sinettiseuratunnus lasten ja nuorten liikunnan laatumerkkinä. Syksyllä 2017 seura sai ensimmäisen jatkoauditoinnin jälkeen lasten ja nuorten tähtimerkin ja ensimmäisten uimaseurojen joukossa myös aikuisliikunnan tähtimerkin. Nyt suoritetun auditoinnin pohjalta seuran todettiin edelleen täyttävän laadukkaan toiminnan kriteeristön molemmilla osa-alueilla. Saamme auditoijilta myös hyviä kehitysehdotuksia tulevaisuuden varalle, joiden avulla seurasta tehdään entistäkin parempi!

Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Tämän laajemman tuen avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti.

Tähtiseura -tunnus näkyy myös viestinnässämme esimerkiksi seuran kotisivuilla ja somessa.

Kiitos kaikille auditointiin ja valmistelutöihin osallistuneille!

Lisätietoja Tähtiseura-ohjelmasta