Harkinnanvarainen tuki

Seura on linjannut, että hallitus voi kohtuullistaa uimarin valmennusmaksua taloudellisin perustein seuran kulloisenkin taloustilanteen salliessa.

Harkinnanvaraista tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan seuran puheenjohtajalle sähköpostitse osoitteella puheenjohtaja@simmiswanda.fi

Hakemukset käsitellään luottamuksellisina seuran hallituksessa, joka päättää tuen suuruudesta. Myönteisen tukipäätöksen edellytyksenä on, että siihenastiset taloudelliset velvoitteet seuraa kohtaan on hoidettu (ei perittäviä maksuja) ja että uimari edustaa seuraa kaikissa tilanteissa seuran edun mukaisesti.

Sisaralennus ei estä harkinnanvaraisen tuen hakemista.