Koulutukset

Seuran maksamista koulutuksista päättää seuran hallitus päävalmentajan tai toiminnanjohtajan esityksestä.

Kertakorvauksella työskentelevät valmentajat ja kurssiohjaajat

Koulutusajalta ei makseta palkkaa eikä päivärahoja. Matkakustannukset (ei pk-seutu) maksetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan tai oman auton käytöstä km-korvaus 0,26 €/km. Seura maksaa mahdolliset majoituskustannukset.

Kokoaikaiset valmentajat ja toimihenkilöt

Mikäli koulutus toteutuu työntekijän normaalina työpäivänä, huomioidaan työajaksi enintään sopimuksen mukaisen työpäivän tuntimäärä. Koulutusajalta ei makseta palkkaa, mikäli koulutus ajoittuu työntekijän vapaapäivälle. Koulutusajalta ei makseta päivärahoja.

Matkakustannukset (ei pk-seutu) maksetaan edullisimman julkisen kulkuneuvon mukaan tai oman auton käytöstä km-korvaus 0,26 €/km. Seura maksaa mahdolliset majoituskustannukset.