Työajanseuranta ja palkanmaksu

Jokainen seuran työntekijä ylläpitää itse työajanseurantaa, josta tulee ilmetä päivittäin käytetty työaika ja työtunnit sekä suoritetut työtehtävät. Työajanseuranta toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi seuraavasti:

  • Kuukausipalkkaiset työntekijät - seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä, palkkajakso kalenterikuukausi. Mahdolliset lisät maksetaan seuraavan palkanmaksun yhteydessä.
  • Kertakorvauksella työskentelevät - seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä, palkkajakso kalenterikuukausi. 

Palkanmaksu suoritetaan hyväksytyn työajanseurannan perusteella:

  • kk-palkat kuukauden viimeinen päivä
  • kertakorvaukset ja kk-palkkojen lisät seuraavan kuukauden 10. päivä