Työajanseuranta ja palkanmaksu

Jokainen seuran työntekijä ylläpitää itse työajanseurantaa, josta tulee ilmetä päivittäin käytetty työaika ja työtunnit sekä suoritetut työtehtävät. Työajanseuranta toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi seuraavasti:

  • Kuukausipalkkaiset työntekijät - työaikakirjaukset täytetään Netvisoriin viikoittain
  • Kertakorvauksella työskentelevät - viimeistään kuukauden 5. päivänä, palkkajakso kalenterikuukausi. 

Palkanmaksu suoritetaan hyväksytyn työajanseurannan perusteella:

  • kk-palkat kuukauden viimeinen päivä
  • kertakorvaukset ja kk-palkkojen lisät seuraavan kuukauden 10. päivä