Työsopimukset ja palkat

Uusien kokoaikaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkaamisesta ja valinnasta sekä palkoista ja työehdoista päättää seuran hallitus.

Kertakorvauksella työskentelevien valmentajien ja kurssiohjaajien palkat hallitus hyväksyy toimikausittain ja valtuuttaa edelleen toiminnanjohtajan ja päävalmentajan sopimaan työsuhteista omilla vastuualueillaan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan työsopimukset.

Työntekijöiden työehtojen ja palkkojen muutoksista neuvotellaan työntekijän ja toiminnanjohtajan kesken. Mahdollisista muutoksista päättää seuran hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

Mahdollisista ylitöistä on aina sovittava etukäteen oman esimiehen kanssa.

Kokoaikaisten työntekijöiden kanssa on sovittu työaikasaldosta (+/- 40 tuntia). Saldon hallinnasta ja tasoituksista vastaa työntekijä itse. Saldotarkistukset/-leikkaukset tehdään puolen vuoden välein.

Loma-ajankohdista sovitaan oman esimiehen kanssa. Samalla varmistetaan työtehtävien sujuvuus ja sovitaan mahdollisista tuuraajista loman ajaksi.

Valmentajien ja oheisvalmentajien työnjohdollinen esimies on päävalmentaja. Kurssiohjaajien, hallinnon työntekijöiden ja päävalmentajan työnjohdollinen esimies on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii koko henkilöstön hallinnollisena esimiehenä. Toiminnanjohtajan työnjohdollinen esimies on hallituksen puheenjohtaja.