Työsopimukset ja palkat

Uusien kokoaikaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkaamisesta ja valinnasta sekä palkoista ja työehdoista päättää seuran hallitus.

Kertakorvauksella työskentelevien valmentajien ja kurssiohjaajien palkat hallitus hyväksyy toimikausittain ja valtuuttaa edelleen toiminnanjohtajan, päävalmentajan ja kurssikoordinaattorin sopimaan työsuhteista omilla vastuualueillaan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan työsopimukset.

Työntekijöiden työehtojen ja palkkojen muutoksista neuvotellaan työntekijän ja toiminnanjohtajan kesken. Mahdollisista muutoksista päättää seuran hallitus toiminnanjohtajan esityksestä.

Mahdollisista ylitöistä on aina sovittava etukäteen oman esimiehen kanssa.

Kokoaikaisten työntekijöiden kanssa on sovittu työaikasaldosta (+/- 40 tuntia). Saldon hallinnasta ja tasoituksista vastaa työntekijä itse. Saldotarkistukset/-leikkaukset tehdään puolen vuoden välein.

Suorittaessaan seuran tehtäviä etänä, työntekijä sitoutuu noudattamaan työnantajan määräyksiä tietoturvan järjestämisestä etätyökohteessa. Työntekijän on normaalin salassapitovelvollisuuden lisäksi erityisesti huolehdittava etätyöpaikassa säilytettävän aineiston tietosuojan säilymisestä. Työtehtävien suorittamispaikkojen ja etätyöpaikan välisiä matkakustannuksia ei korvata ja siirtymiin käytettävää aikaa ei huomioida työajaksi.

Loma-ajankohdista sovitaan oman esimiehen kanssa. Samalla varmistetaan työtehtävien sujuvuus ja sovitaan mahdollisista tuuraajista loman ajaksi.

Valmentajien ja oheisvalmentajien työnjohdollinen esimies on päävalmentaja. Kurssiohjaajien työnjohdollinen esimies on kurssikoordinaattori. Toiminnanjohtaja toimii koko henkilöstön hallinnollisena esimiehenä sekä päävalmentajan ja kurssikoordinaattorin työnjohdollisena esimiehenä. Toiminnanjohtajan työnjohdollinen esimies on hallituksen puheenjohtaja.