Työsopimukset ja palkat

Uusien kokoaikaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkkaamisesta ja valinnasta sekä palkoista ja työehdoista päättää seuran hallitus.

Kertakorvauksella työskentelevien valmentajien ja kurssiohjaajien palkat hallitus hyväksyy toimikausittain ja valtuuttaa edelleen toiminnanjohtajan ja päävalmentajan sopimaan työsuhteista omilla vastuualueillaan ja toiminnanjohtajan allekirjoittamaan työsopimukset.

Kokoaikaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden työtehtävien, työehtojen ja palkkojen muutoksista neuvotellaan työntekijän ja lähiesimiehen kesken. Mahdollisista muutoksista päättää seuran hallitus esimiehen esityksestä.

Mahdollisista ylitöistä on aina sovittava etukäteen oman esimiehen kanssa.

Kokoaikaisen työntekijöiden kanssa on sovittu työaikasaldosta (+/- 40 tuntia). Saldon hallinnasta ja tasoituksista vastaa työntekijä itse. Saldotarkistukset/-leikkaukset tehdään puolen vuoden välein.

Loma-ajankohdista sovitaan oman esimiehen kanssa. Samalla varmistetaan työtehtävien sujuvuus ja sovitaan mahdollisista tuuraajista loman ajaksi.

Valmentajien ja oheisvalmentajien esimies on päävalmentaja. Kurssiohjaajien, hallinnon työntekijöiden ja päävalmentajan esimies on toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan lähiesimies on hallituksen puheenjohtaja.