Matkalaskut

Matkalaskut/kulukorvauslaskut toimitetaan esimiehelle hyväksyntää varten kahden viikon kuluessa. Niistä tulee ilmetä matkan kesto, kohde ja tarkoitus sekä ateriakorvausten, päivärahojen ja km-korvausten perusteet.

Päivärahojen ja km-korvausten maksu suoritetaan hyväksytyn matkalaskun perusteella seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Muista kuluista (ennalta sovituista hankinnoista) korvaus suoritetaan kuittia vastaan heti kuitin toimituksen jälkeen.