Maksujen hyväksyminen ja maksaminen

Laskujen hyväksymis- ja maksatusoikeudet Netvisorissa on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla. Tarkastusoikeus voidaan näiden lisäksi myöntää tehtäväperusteisesti vakinaiseen henkilökuntaan kuuluville työntekijöille. Taloustoimikunnan jäsenillä on selausoikeudet taloudenpidon läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Palkanmaksun perusteena olevat työaikakirjaukset hyväksyy kunkin työntekijän työnjohdollinen esimies.