Leirimaksun määräytymisperusteet

Leirimaksu määräytyy leirin kustannuslaskelman perusteella. Laskelmassa huomioidaan kaikki uimareiden leirikustannukset (matka- ja majoituskustannukset sekä mahdolliset muut leirikustannukset) ja lisäksi seuraavat kustannukset jyvitetään uimareille:

  • valmentajien matka- ja majoituskustannukset (pois lukien Pajulahden sopimusleirit)
  • ratamaksut ja muut mahdolliset tilavuokrat
  • seuran hallinnolliset kulut, 3% leirin kokonaiskustannuksista

Kausisuunnitelmaan sisältymättömistä leireistä jyvitetään uimareille lisäksi valmentajien henkilöstökustannukset (palkat, sosiaalikulut, päivärahat), pois lukien Pajulahden sopimusleirit.

Sitovan leiri-ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan varausmaksu, jota ei palauteta vaikka uimari peruisi osallistumisensa. Varausmaksu määräytyy leirin kokonaishinnan perusteella:

  • leirimaksu alle 500€, varausmaksu 50€
  • leirimaksu yli 500€, varausmaksu 150€

Leirin loppulasku laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä ennen leiriä. Pajulahden sopimusleirien laskutus jälkikäteen loppulaskun perusteella. Ulkomaan leirien osalta loppumaksu voidaan jakaa useampaan maksuerään. Maksuerien eräpäivät määräytyvät leirikohtaisesti peruutus- ja maksuehtojen mukaisesti.